தீயில் எரிந்து அழிந்த தும்பு தொழில் சாலை

தீயில் எரிந்து அழிந்த தும்பு தொழில் சாலை

தீயில் எரிந்து அழிந்த தும்பு தொழில் சாலை

இலங்கை கட்டன பகுதியில் உள்ள தும்பு தொழில் சாலை
ஒன்றில் இடம் பெற்ற திடீர் தீவிபத்தில் சிக்கி
அந்த தும்பு தொழிற்சாலை முற்றாக தீயில் எரிந்து அழிந்துள்ளது .

இந்த தீ விபத்தினால் பல மில்லியன் ரூபாய்கள்
இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்க படுகிறது .

இந்த தும்பு தொழில் சாலை தீ விபத்து
தொடர்பிலான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளன .