திருமலையில் குப்பை பொறுக்கிய இந்திய கடல்படை தளபதி

இதனை SHARE பண்ணுங்க

திருமலையில் குப்பை பொறுக்கிய இந்திய கடல்படை தளபதி

இலங்கைக்கு உத்தியோக பூர்வ விஜயம் மேற்கொண்ட இந்திய கடல்படை தளபதி தனது அணிகளுடன் திருமலையில் உள்ள கடல்பகுதியில் குப்பைகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார் .

இராணுவ கடற்படை அதிகாரியாக உள்ள போதும் அதனை தாண்டி இவர் இந்த சுத்தம் புரியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுக்களை குவித்த வண்ணம் உள்ளது .

இந்தியா விரும்பும் திருமலையில் குப்பை பொறுக்கிய இந்திய தளபதி வீர சாதனை தான் போலும்

திருமலையில் குப்பை
திருமலையில்   குப்பை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply