பெண்ணை திருமணம் செய்ய அதிகாரியாக நடித்த இராணுவ சிப்பாய் கைது

இதனை SHARE பண்ணுங்க

பெண்ணை திருமணம் செய்ய அதிகாரியாக நடித்த இராணுவ சிப்பாய் கைது

இலங்கை பொலனறுவை பகுதியில் பெண் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ள காவல்துறை

அதிகாரியாக நடித்த இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் காவல்துறையால் கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

கைதானவர் தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுளளார்


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply