திமுகவிற்கு நேர் எதிரியாக மிரட்டிய சீமானின் அனல் பறந்த பேச்சு

திமுகவிற்கு நேர் எதிரியாக மிரட்டிய சீமானின் அனல் பறந்த பேச்சு
Spread the love

திமுகவிற்கு நேர் எதிரியாக மிரட்டிய சீமானின் அனல் பறந்த பேச்சு

திமுகாவை விரட்டுவோம் சீமான் பற்ற வைத்த தீயால் எரியும் தமிழகம்