தாய்வானுக்குள் நுழைந்த சீனா விமானங்கள்

தாய்வானுக்குள் நுழைந்த சீனா விமானங்கள்
Spread the love

தாய்வானுக்குள் நுழைந்த சீனா விமானங்கள்

தாய்வானுக்குள் நுழைந்த சீனா விமானங்கள் போர் ரோந்துகளை நடத்தி பதட்டத்தை அதிகரித்துள்ளன .இது தாய்வான் ஜனாதிபதி சாய் இங்-வெனின் அமெரிக்க விஜயத்தின் பிரதிபலிப்பாகக் கருதப்படுகிறது.

தைவானின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அறிக்கையில், ஒன்பது சீன விமானங்கள் , இடைநிலைக் கோட்டின் வடக்கு, மையம் மற்றும் தெற்கில் உள்ள புள்ளிகளில் கடந்து சென்றதாக தெரிவித்துள்ளது .

தாய்வானுக்குள் நுழைந்த சீனா விமானங்கள்

இந்த எல்லை கோடானது , இது இரு தரப்புக்கும் இடையே அதிகாரப்பூர்வமற்ற இடையகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

தைவானின் ஆயுதப் படைகள் அதன் சொந்த விமானம் மற்றும் கப்பல்களைப் பயன்படுத்தி நிலைமையைக் கண்காணித்தன .எனினும் மோதல்களை ஏதும் மேற்கொள்ள படவில்லை .

தைவானில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்த அல்லது தாய்வானை மிரட்ட, சீனா இவ்வாறான அத்துமீறல்களை புரிந்து வருவதாக தெரிவிக்க படுகிறது .