தாக்க வந்த விமானங்கள் உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள்

இராணுவ இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த வந்த விமானங்களை ஏவுகணைகள் பாய்ந்து சென்று

இராணுவ இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த வந்த விமானங்களை
ஏவுகணைகள் பாய்ந்து சென்று

தாக்க வந்த விமானங்கள் உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள்

இராணுவ இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த வந்த விமானங்களை
ஏவுகணைகள் பாய்ந்து சென்று உடைத்தெறிந்தன .
தீயில் எரியும் கிராமங்கள் ,அழிக்க பட்ட மக்கள் வாழ்விடங்கள் .