தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள் ,

தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள்
Spread the love

தாக்குதல் நடத்திட பறந்து வந்த விமானங்களை ,
தடுத்து அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள்


வெடித்த உக்கிர சண்டை ,கொலண்டில் துப்பாககி சூடு ,இலங்கை நீதிபதிக்கு மிரட்டல் ,சரவணராஜா ஓடவைத்த இலங்கை ,