தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள்

தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள்

தரம் ஐந்து புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

பரீட்சை பெறுபேறுகளை பரீட்சை திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமான

www.doenets.lk என்ற இணையத்தளத்தின் ஊடாக பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்று பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் அமீத் ஜயசுந்தர தெரிவித்துள்ளார்.


இதனை SHARE பண்ணுங்க