தமிழக மீனவர்கள் படகுகளை இடியுங்கள் டக்கிளஸ் உத்தரவு

தமிழக மீனவர்களை படகுகளை இடியுங்கள் டக்கிளஸ் உத்தரவு
இதனை SHARE பண்ணுங்க

தமிழக மீனவர்கள் படகுகளை இடியுங்கள் டக்கிளஸ் உத்தரவு

இலங்கை மீனவர்களின் வாழ்வாதரத்தை கெடுத்து ,அவர்களின் வாழ்வுரிமையை பறிக்கும் ,தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை இடியுங்கள் என மீனவ அமைச்சர் டக்கிளஸ் தேவானந்தா அறிவித்துள்ளார் .

இந்தியா மீனவர்கள் படகுகளை ,இரும்பு படகுகளை பறித்து வைத்துள்ளோம் .
வேண்டும் என்றால் வாருங்கள் அவற்றை தருகிறேன் .

இதை எடுத்து சென்று, அவர்களின் படகுகளை இடியுங்கள் என கேலியாக பேசியுள்ளார் .

இவரது பேச்சு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் கொதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .
இலங்கை அரசனுக்கு தனது விசுவாசத்தை காண்பித்துள்ளார் .

மீன் வியாபாரி இங்கும் தனது மீன் வியாபாரத்தை நடத்தி முடித்துள்ளார் .


இதனை SHARE பண்ணுங்க