தமிழகத்தில் துப்பாக்கி முனையில் தமிழர்களை மிரட்டிய வட நாட்டவர்கள்

தமிழகத்தில் துப்பாக்கி முனையில் தமிழர்களை மிரட்டிய வட நாட்டவர்கள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

தமிழகத்தில் துப்பாக்கி முனையில் தமிழர்களை மிரட்டிய வட நாட்டவர்கள்

இந்தியா தமிழகத்தில் வந்து குந்தியை வட நாட்டு இராணுவத்தினர் ,
அங்குள்ள தமிழர்களை துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டிய
சம்பவம் பெரும் பர பரப்பை ஏறப்டுத்தியுள்ளது .

இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் நபர் ஒருவரை சுடுவதற்கு கை துப்பாக்கியை ,
எடுத்து மிரட்டும் காட்சிகள் வெளியாகி மிக பெரும் பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

தமிழகத்தில் வட நாட்டவர்கள் ஆதிக்க வெறியின் உச்சத்தை இவை ,
காட்டுவதாக தமிழர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர் .


இதனை SHARE பண்ணுங்க