தபால் மூல தேர்தல் ஒத்திவைப்பு

தேர்தல் தை மாதம் இடம்பெறும் என அறிவிப்பு

தபால் மூல தேர்தல் ஒத்திவைப்பு

இலங்கையில் உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலுக்கான ,
தபால் மூல வாக்களிப்பு காலவரையறையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என,
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்த திடீர் அறிவுப்புக்கான காரணம் வெளியிட படவில்லை.