தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவர் – கட்டுநாயக்காவில் மடக்கி பிடிப்பு

Spread the love
தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவர் – கட்டுநாயக்காவில் மடக்கி பிடிப்பு

இலங்கை கட்டு நாயக்கா வான்தளம் ஊடாக தங்க கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருநபர்கள் கைது செய்யப்

பட்டுள்ளனர் ,கைதானவர்கள் தடுத்து வைக்க பட்டு தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர்

Leave a Reply