டுவிட்டரில் ஊடகங்கள் பதிவுகள் படிக்க கட்டணம் அறவிட அனுமதி

டுவிட்டரில் ஊடகங்கள் பதிவுகள் படிக்க கட்டணம் அறவிட அனுமதி

டுவிட்டரில் ஊடகங்கள் பதிவுகள் படிக்க கட்டணம் அறவிட அனுமதி

டுவிட்டர் சமுக வலைத்தளங்களில் ஊடகங்கள் ,அல்லது வெளியீட்டாளர்கள்,
தமது பக்கத்தில் வெளியிட படும் தரவுகளை படிக்க ,மாதம்
தோறும் சந்தா பெறும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார் .

இதன் ஊடக டுவிட்டர் மற்றும் ,பதிப்பாளர்கள் பயன் அடையும் விடய ,
விடயங்கள் வடிவமைக்க பட்டுள்ளன .இந்த மாதம் முதலாம் திகதி முதல் ,இந்த விடயம் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது .

இதன் மூலம் டுவிட்டர் அதிக வருமானத்தை சம்பாதிக்கும் ,நிலைக்கு செல்லும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

சமூக வலைத்தளங்களில் முதன் முதலாக, பதிப்பாளர்களா தமது ,வாசகர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் திட்டத்தை அறிமுக படுத்திய முதன்மையான இடத்தை டுவிட்டர் பெற்றுள்ளது .