ஜெர்மன் விமானத்தை துரத்திய ரஷ்ய விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு

ஜெர்மன் விமானத்தை துரத்திய ரஷ்ய விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு

ஜெர்மன் விமானத்தை துரத்திய ரஷ்ய விமானங்கள் வானில் நடந்த பர பரப்பு

ஜெர்மன் கடற்படை R-3C ஓரியன் பேஸ் ரோந்து விமானம் ஒன்று மால்டிக்
கடல் பகுதியில் நுழைந்ததை அடுத்து ரஸ்யா போர் விமானங்கள்
வானில் பறந்து துரத்தி சென்றன .

சில மணி நேரம் வானில் மிக பெரும் பர பரப்பு ஏற்பட்டது ,
ஜெர்மன் விமானத்தை ,ரஷ்ய விமானங்கள் தாக்குதல்
நடத்தாமல் துரத்தி சென்று விட்டு ,தமது கூடி தேடி பறந்து சென்றன .

ஜெர்மன் இராணுவத்தின் இந்த செயல் பாடு ரஸ்யா ஜெர்மன்,
நாடுகளுக்கு இடையில் முறுகளை அதிகரித்து .

உக்ரைனுக்கு பெருமளவு ஆயுத தளபாடங்களை வழங்கிய சில நாட்களில்
நேட்டோ நாடு ஒன்றின் ஊடுருவல் ரஷ்யாவுக்குள் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது .