ஜனாதிபதி மாளிகை முற்றுகை எரியும் விமானதளம் பகுதிகள்

ஜனாதிபதி மாளிகை முற்றுகை எரியும் விமானதளம் பகுதிகள்

ஜனாதிபதி மாளிகை முற்றுகை எரியும் விமானதளம் பகுதிகள்

ஜனாதிபதி மாளிகை முற்றுகை எரியும் விமனாதளம் பகுதிகள் ,
போராளி குழுக்கள் சூடான் ஜனாதிபதி மாளிகை மற்றும் மதன் அண்மித்த முக்கிய பாதுகாப்பு வலய பகுதிகளை கைப்பற்றியுள்ளனர் .

சூடான் அரச இராணுவம் மற்றும் துணை படைகளிற்கு இடையில்
கடும் மோதல் இடம்பெற்று வருகிறது .


சூடான் ஜனாதிபதி சிறை பிடிக்க படலாம்
என்பதால் சூடானில் தொடர்ந்து பதட்டம் நிலவுகிறது .


Presidential Palace, siege, burning airport,
Sudan Presidential Palace, Sudan Royal Army,
Sudan President may be jailed,