ஜனாதிபதி தேர்தலில் அநுர குமார திசாநாயக்க

ஜனாதிபதி தேர்தலில் அநுர குமார திசாநாயக்க
Spread the love

ஜனாதிபதி தேர்தலில் அநுர குமார திசாநாயக்க

எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக போட்டியிட தான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அநுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்