சோமாலியா இராணுவம் வேட்டை 60 போராளிகள் மரணம்

சோமாலியா இராணுவம் வேட்டை 60 போராளிகள் மரணம்

சோமாலியா இராணுவம் வேட்டை 60 போராளிகள் மரணம்

சோமாலியா அரச இராணுவம் நடத்திய அதிரடி தேடி அழிப்பு தாக்குதலில்
அல் சபா போராளிகள் படுகொலை செய்யப் பட்டுள்ளனர் .

மத்திய மாகாணத்தில் சோமாலியா இராணுவம் நடத்திய நடவடிக்கையில்
60 அல்-ஷபாப் உறுப்பினர்கள் கொல்லப்பட்டதாக, அரச இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .


சோமாலியாவின் 40 வீதத்திற்க்கு அதிகமான ,
நிலப்பரப்புகளை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளனர் .

அவ்வாறான போராளிகளே சோமாலியா அரச இராணுவத்தை ,
நிலை குலைய வைக்கும் தாக்குதல்களை
நடத்தி வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .