சூடானில் தரை இறங்கிய பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்

சூடானில் தரை இறங்கிட பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்
Spread the love

சூடானில் தரை இறங்கிய பிரிட்டன் சிறப்பு இராணுவ விமானம்

சூடானில் அரச இராணுவத்தினருக்கும் ,
துணை படைகளிற்கும் இடையில் கடும் மோதல் இடம் பெற்று வருகிறது .

இவ்வேளை அங்கிருந்த பிரிட்டன் மக்களையும் ,
தூதரே ஊழியர்களையும் வெளியேற்ற ,
பிரிட்டன் அவசர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது .

பிரிட்டனில் இருந்து சென்ற இராணுவ விமானம் ,
சூடானில் தங்கி இருந்து 260 மக்கள் ,
மற்றும் முக்கிய நபர்களை காவிய படி சைப்பிரஸ் பயணித்தது .

மேலும் விமான நிலைய வரமுடியாது தவிக்கும் ,
பிரிட்டன் மக்களையும் வெளியேற்றும் நகர்வில் ,
பிரிட்டன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது .

ஆப்கனிஸ்தானை போல சூடானும் ,
துணை படைகள் வசம் விழும் நிலைக்கு செல்கிறது .
இவை அமெரிக்கா போட்டு கொடுத்த திட்டமிடலின்
அடிப்படையில் நகர்வதாகவே நோக்க முடிகிறது .