சுற்றி வளைத்த ரஷ்யா வெடித்த கடும் போர்

சுற்றி வளைத்த ரஷ்யா வெடித்த கடும் போர்

சுற்றி வளைத்த ரஷ்யா வெடித்த கடும் போர்

சுற்றி வளைத்த ரஷ்யா இராணுவம் உக்ரைனில் வெடித்த கடும் போர்

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்