சுற்றிவளைத்த ஈரான் திணறும் எதிரி கப்பல்கள்

சுற்றிவளைத்த ஈரான் திணறும் எதிரி கப்பல்கள்
Spread the love


சுற்றிவளைத்த ஈரான் திணறும் எதிரி கப்பல்கள்

ஈரான் கடல் படை ஆழ்கடல் பகுதியில்
கடல் கொள்ளையர்களை சுற்றிவளைத்த ,பயங்கரம் திணறும் எதிரி கப்பல்கள்