சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
Spread the love

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ள உக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்,
வெடித்த கடும் போர் ,உள்ளே நடந்த கடத்தல் ,


குண்டு வைத்தது நாங்கள் தான் உரிமை கோரிய அமைப்பு ,
சிக்ககியா இலங்கை தூசி தட்டப்படும் போர்க்குற்ற விசாரணை ,

வீடியோ