சுதந்திரத்தினத்தை புறக்கணிப்போம் கூட்டமைப்பு

உடைந்த கூட்டமைப்பு தமிழரசு கட்சி தனித்து போட்டி
இதனை SHARE பண்ணுங்க

சுதந்திரத்தினத்தை புறக்கணிப்போம் கூட்டமைப்பு

இலங்கையின் சுதந்திரத்தினத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புறக்கணிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது .

இலங்கை அரசுக்கு ஆதரவாக செயல் பட்டு ,தமிழர் அரசியல் விடயங்களை குழிதோண்டி புதைத்து வரும் கூட்டமைப்பு ,இவ்விதம் அறிவித்துள்ளது ,தமிழ் மக்கள் மத்தியில் நகைச்சுவையாக பார்க்க படுகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க