சுட்டு வீழ்த்த பட்ட சீனா பலூனை மீட்டு சென்ற அமெரிக்கா கடற்படை

சுட்டு வீழ்த்த பட்ட சீனா பலூனை மீட்டு சென்ற அமெரிக்கா கடற்படை

சுட்டு வீழ்த்த பட்ட சீனா பலூனை மீட்டு சென்ற அமெரிக்கா கடற்படை

அமெரிக்காவின் எல்லைக்குள் நுளைந்து முக்கிய அணு உலைகள் மற்றும்,
விமான நிலையங்களை கண்காணித்து படம் பிடித்து அனுப்பி கொண்டிருந்த
,செய்மதி உளவு பலூனை அமெரிக்கா விமானம் சுட்டு வீழ்த்தியது .

செய்மதி பலூன் கடலுக்குள் வீழ்ந்த நிலையில் ,
அந்த பலூனை அவ்வாறே மீட்டு சென்றுள்ளது அமெரிக்கா கடற்படை .

ஆறு அடி நீளமுள்ள இந்த பலூனை எவ்வாறு பறக்க விட்டது
என்பது தொடர்ப்பிலும் ,எவ்விதமான சக்தி வாய்ந்த கமராக்கள் பொருத்த பட்டிருந்தன,
என்பது தொடர்ப்பில் விடயங்களை பெற்றுள்ளதாக
அமெரிக்கா இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .

சீனாவின் முக்கிய இரகசியங்களை அமெரிக்கா தன்வச படுத்திய நிலையில் ,
அதே தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ,
அமெரிக்காவும் இவ்வாறு பலூன்களை தயாரித்து சோதனை,
செய்யலாம் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

இது சீனாவுக்கு ஏற்பட்ட மிக பெரும் தோல்வியாக பார்க்க படுகிறது .