சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட 1300 விமானங்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட 1300 விமானங்கள்
Spread the love

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட 1300 விமானங்கள்

உக்கிரேன் இராணுவத்தால் ரசியா இராணுவத்தின் 1300 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளன .

மிரளும் ஏவுகணைகள் டாங்கிகள் என்பனவும் அழிக்க பட்டுள்ளன .

முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள காணொளி பாருங்க