சீறி பாய்ந்த ஏவுகணைகள் சிதறிய விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்த ஏவுகணைகள் சிதறிய விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்த ஏவுகணைகள் சிதறிய விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்த ஏவுகணைகள் சிதறிய விமானங்கள் ,உக்ரைன் களமுனையில் நடக்கும் உக்கிர சண்டை .
உக்ரைன் முக்கிய நகர் வீழ்ச்சியுறும் நிலையியில் தீவிரம் பெறும் மோதல் .
அமெரிக்கா ஆயுதங்களை காண்பித்து உலகை மிரள வைத்த தலிபான்கள் .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க