சீறி பாய்ந்து ஏவுகணைகள் சிதறிய டசின் விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்து ஏவுகணைகள் சிதறிய டசின் விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்து ஏவுகணைகள் சிதறிய டசின் விமானங்கள்

சீறி பாய்ந்த விமானங்களை ,சுட்டு வீழ்த்திய ஏவுகணைகள் ,
ரஷ்ய துறைமுகத்தில் தாக்குதல் ,
பழி வாங்கும் தாக்குதலை நடத்தும் ரஷ்ய.

click watch full video