எங்கள் ஆட்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் இருக்காது“ – சீமான்

Spread the love

எங்கள் ஆட்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் இருக்காது“ – சீமான்

தமிழகத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் இருக்காது என சீமான் தெரிவித்துள்ளார்

அவர் தெரிவித்த கருத்தை இங்கே பாருங்கள்

Leave a Reply