சீனா உளவு செய்மதி பலூனை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா

சீனா உளவு செய்மதி பலூனை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா
இதனை SHARE பண்ணுங்க

சீனா உளவு செய்மதி பலூனை சுட்டு வீழ்த்திய அமெரிக்கா

அமெரிக்கா நாட்டுக்குள் நுழைந்து முக்கிய இராணுவ ,
நிலையங்கள் ,அணு உலைகள் மேலாக பறந்து உளவு பார்த்தலில் ,
ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த சீனாவின் பலூன் அமெரிக்காவினால் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளது .

சீனாவின் மிக பெரும் செய்மதி உளவு பலூன் சுட்டு வீழ்த்த பட்ட சம்பவம் ,
சீனா அமெரிக்காவுக்கு இடையில்
பெரும் முறுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

ஆழம் குறைந்த கடற்பரப்பு பகுதிக்கு மேலாக வைத்து இந்த பலூன் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க