சீனா ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை போருக்கு பயன்படுத்த முடியாது.

சீனா ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை போருக்கு பயன்படுத்த முடியாது.

சீனா ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை போருக்கு பயன்படுத்த முடியாது.

அம்பாந்தோட்டை மற்றும் கொழும்பு துறைமுகங்கள் எந்தவொரு யுத்தத்திற்கோ அல்லது பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்த முடியாது;இலங்கை தெரிவித்துள்ளது .

வர்த்தகத்திற்கு மாத்திரம் பயன்படுத்த முடியம் என்பது,
சீனாவுடனான இலங்கையின் உடன்படிக்கை மிகவும் தெளிவாக உள்ளது.

நாங்கள் இந்தியாவுடன் சிறந்த உறவைக் கொண்டுள்ளோம்.
இந்தியா உதவி செய்து வருகிறது, நாங்கள் பதிலடி கொடுக்கிறோம்.

சீனா ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை போருக்கு பயன்படுத்த முடியாது.

நாங்கள் இந்தியாவில் இருந்து எங்கள் விமான நிலையங்களுக்கு விமானங்களைத் தொடங்கியுள்ளோம்.

மெட்ராஸுக்கு மற்றும் அங்கிருந்து படகுச் சேவைகளைத் தொடங்கியுள்ளோம்.


இந்தியாவுடனான இணைப்பை அதிகரித்துள்ளோம் என்று இலங்கையின் துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா தெரிவித்து குத்து கரணம் அடித்தார்.