சிரியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்குள் ஏவுகணை தாக்குதல்|சிரியா போராளிகள்|missile strike|missile shot down|

சிரியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்குள் ஏவுகணை தாக்குதல்|சிரியா போராளிகள்|missile strike|missile shot down|
Spread the love


சிரியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்குள் ஏவுகணை தாக்குதல்|சிரியா போராளிகள்|missile strike|missile shot down|

சிரியாவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்குள் ஏவுகணை தாக்குதல் ,ஈரானிய ஆதரவு குழுக்கள்.


சிரியாவில் இருந்து நேரடியாக இஸ்ரேலுக்குள் இந்த ஏவுகணை தாக்குதலை
நடாத்தியயுள்ளனர் ,முதன் முதலாக நேரடியாக இடம்பெற்றுள்ள மோதல் சம்பவம் .|missile strike|missile shot down|

வீடியோ