சிங்கப்பூருக்கு பறந்த கோட்டபாயா

இதனை SHARE பண்ணுங்க

சிங்கப்பூருக்கு பறந்த கோட்டபாயா

இலங்கை ஆளும் தமிழ் இனக்கொலையாளி கோட்டபாய ராஜபக்ஸ்சா


தனிப்பட்ட விடயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு சிங்கப்பூருக்கு பயணித்துள்ளார் என ஜனாதிபதி


ஊடாக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply