சிக்கிய ஆயுத கப்பல்

சிக்கிய ஆயுத கப்பல்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

சிக்கிய ஆயுத கப்பல்

ஓமான் குடா பகுதியில் வேகமாக பயணித்து கொண்டிருந்த ஆயுத கப்பல்
ஒன்று மடக்கி பிடிக்க பட்டுள்ளது .

அமெரிக்கா இராணுவத்தினர்
மேற்கொண்ட விசேட கடல் நடவடிக்கையின் பொழுது ,
ஏமன் கவுதிய இராணுவத்தினருக்கு ஈரான் வழங்கிய 5000 துப்பாக்கிகள்,
7009 ஏவுகணைகள் 16 லட்சம் தோட்டாக்கள் உள்ளடங்கிய மிக பெரும் ஆயுதம்
சிக்கியது .

இந்த ஆயுதங்கள் பல மில்லியன் டொலர்
பெறுமதியானவை எனப்படுகிறது .

ஆயுத கடத்தலை மேற்கொண்ட
கப்பல் சிறை பிடிக்க பட்டத்துடன் ,
அந்த ஆயுதங்களை கடத்தி
சென்று கொண்டிருந்த கடத்தல்
காரர்களும் மடக்கி பிடிக்க பட்டனர் .

ஈரானின் எண்ணெய் கப்பல்கள் ,
மற்றும் ஆயுத கப்பல்களை இஸ்ரேலக் ,
அமெரிக்கா தொடராக
இவ்விதம் சிறை பிடித்த வண்ணம்
உள்ளமை குறிப்பிட தக்கது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க