சாதி வெறி பிடித்த பாண்டே அடித்து விரட்டிய சீமான் பேச்சு

சாதி வெறி பிடித்த பாண்டே அடித்து விரட்டிய சீமான் பேச்சு
Spread the love

சாதி வெறி பிடித்த பாண்டே அடித்து விரட்டிய சீமான் பேச்சு

தமிழர் அல்லாத பாண்டே மிக பெரும் சாதி வெறி பிடித்த நபர் என நாம் தமிழர் சீமான் அவர்கள் கிழித்து தொங்க விட்டுள்ளார் .

காணொளியை பாருங்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=Khr_pUHbjzY