சவூதி ஈரான் நேரடி பேச்சு பதட்டத்தில் அமெரிக்கா

சவூதி ஈரான் நேரடி பேச்சு பதட்டத்தில் அமெரிக்கா

சவூதி ஈரான் நேரடி பேச்சு பதட்டத்தில் அமெரிக்கா

சவுதி மன்னர் ஈரான் அதிபரை சவுதிக்கு வருமாறு ,
அழைப்பு விடுத்துள்ளார் .

எதிரிகளாக மோதி கொண்ட ஈரான் சவூதி, நேரடியாக பேச்சில் ஈடுபட்டால் ,
அது அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ,மிக பெரும் ஆபத்தாக மாறி விடும் ,என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

இந்த இருவர் சந்திப்புக்கு முன்னர், ஈரான் மீது இஸ்ரேல் அமெரிக்கா வலிந்து ,
தாக்குதல்களை மேற்கொள்ள கூடும் என எதிர் பார்க்க பாடுவதால் ,பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது .