சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு இறுக்கம்

சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு இறுக்கம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு இறுக்கம்

சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு கடன் வழங்கிய இருதரப்பும் ,
ஒப்புதல் வாக்குகள் அளித்தால் மட்டுமே பணம் வழங்க படுமென்கிற
இறுக்கமான கால கெடுவை விதித்துள்ளது .

இதனால் கடன் வழங்கியவர்கள் ஆதரவு ஒப்புதல் இலங்கைக்கு வழங்கினால்
மட்டுமே கடன் வழங்க முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது .

இதற்கு சீனா இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் தமது ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன .
இருந்தும் ஏனைய நாடுகளும் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்பதே நிலையாக உள்ளது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க