சரிந்த ராஜபக்ஸ கோட்டை வெறுக்கும் மக்கள் video

சரிந்த ராஜபக்ஸ கோட்டை வெறுக்கும் மக்கள் video

சரிந்த ராஜபக்ஸ கோட்டை வெறுக்கும் மக்கள் video

இன்றைய இலங்கையில் சரிந்த ராஜபக்ஸ கோட்டை,
வெறுக்கும் இலங்கை ,தமிழ்,சிங்கள ,முஸ்லீம் மக்கள் .
வெளியான புதிய மக்கள் கருத்து கணிப்பில் ராஜபக்ஸ
செல்வாக்கு சரிந்து கீழ் நிலைக்கு சென்றுள்ளது .

முன்னாள் ஜனாதிபதிகளான மகிந்த ராஜபக்ஸ ,கோட்டபாய ராஜபக்ஸ ,
ஆகியோரும் பொது மக்களால் வெறுக்க படும் நபர்களாக மற்றம் பெற்றுள்ளனர்

இந்த புதிய கருத்து கணிப்பு மகிந்த குடும்ப அரசியல் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகவும்
தேர்தலில் பலத்த தோல்வியை சந்திப்பார்கள் என ,
பெறப்பட்ட கருத்தியல் விருப்பு தெரிவித்து பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .