கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் யாழ்பாணத்து பெண்கள்

கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் யாழ்பாணத்து பெண்கள்
Spread the love

கொழும்பு விபச்சார விடுதியில் யாழ்பாணத்து பெண்கள்

கொழும்பு விபச்சாரா விடுதிகளில் யாழ்பாணத்து ,பெண்கள் சிக்கியுள்ளது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

மசாச் நிலையம் என்ற போர்வையில் இயங்கி வந்த ,நிலையங்களில் ,வடக்கு பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள் பாலியல் தொழில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் .

ஆடை தொழில் சாலையில் வேலைக்கு செல்வதாக தெரிவித்து ,இந்த விபச்சார நிலையங்களில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளனர்.

இதனால் வரும் பணத்தினை தமது வீட்டுக்கும் அனுப்பி வந்துள்ளனர் .

வேலைவாய்ப்பு இல்லாமை காரணமாக இந்த தொழில் ,தாம் ஈடுபட்டதாக ,இந்த பெண்கள் தெரிவித்துள்ள விடயம் துயரை ஏற்படுத்தியுள்ளது .