கோப்பாயில் சிக்கிய கொள்ளையர்கள் – நகைகள் மீட்பு

கோப்பாயில் சிக்கிய கொள்ளையர்கள் – நகைகள் மீட்பு

யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் பகுதியில் வீடொன்றுக்குள் புகுந்து கத்தி முனையில் நகை

கொள்ளையடித்து செல்ல பட்டது

மேற்படி கொள்ளை சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய மூன்று கொள்ளையர்கள் கைது செயய் பட்டதுடன்

இவர்களிடம் இருந்து திருட பட்ட ஆறு லட்சம் ரூபா பெறுமதியான நகைகளும் மீட்க பட்டுள்ளன

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply