கைதிகளை ஹமாஸ் முடிக்க போகிறது இஸ்ரேல் பதட்டம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

கைதிகளை ஹமாஸ் முடிக்க போகிறது இஸ்ரேல் பதட்டம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love


கைதிகளை ஹமாஸ் முடிக்க போகிறது இஸ்ரேல் பதட்டம் |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

கைதிகளை ஹமாஸ் முடிக்க போகிறது இஸ்ரேல் பதட்டம் .
இஸ்ரேல் இராணுவ தளபதி பர பரப்பு செவ்வி

வீடியோ