குவிக்க படும் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் |UKRAIN RUSSIA WAR|ethiri news in tamil

குவிக்க படும் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் |UKRAIN RUSSIA WAR|ethiri news in tamil
Spread the love


குவிக்க படும் ஏவுகணைகள் வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் |UKRAIN RUSSIA WAR|ethiri news in tamil

உக்ரைனில் குவிக்க படும் வுகணைகள் ,வெடித்தகடும் யுத்தம் ,பயணிகள் விமானம் வீழ்ந்து நொறுங்கியதில் பலர் மரணம் ,உறவுகள் கதறல்

full video