குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war

உக்ரைனுக்கு 400மில்லியன் யூரோ ஆயுத உதவி வழங்கும் ஜெர்மன்
Spread the love

குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war

குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war|ethiri news

குவிக்க படும் பெருமலாவது நாவீன ஆயுதங்கள் ,உக்ரைன் ரஸ்யாவுக்கு இடையில் வெடித்த கடும் யுத்தம் ,என்று தணியும் இந்த போர் மக்கள் ஏக்கம்