குருதிஸ் அழிக்கபடும் ஈரான்|அமெரிக்கா இஸ்ரேல் தாக்குமா|அழியுமா இந்த புலிகள்|ethiri news

குருதிஸ் அழிக்கபடும் ஈரான்|அமெரிக்கா இஸ்ரேல் தாக்குமா|அழியுமா இந்த புலிகள்|ethiri news
Spread the love


குருதிஸ் அழிக்கபடும் ஈரான்|அமெரிக்கா இஸ்ரேல் தாக்குமா|அழியுமா இந்த புலிகள்|ethiri news

குருதிஸ் போராளிகள் அமைப்பு அழிக்க படும் ஈரான் முழக்கம் ,
அமெரிக்கா இஸ்ரேல் ஈரானுடன் மோதுமா ?,புலிகளை போல குர்தீஸ் போராளிகள்
அழிக்க படுவார்களா ,தொடர்கிறது பதட்டம் ,