காசாவுக்குள் நுழைய தயராகும் இஸ்ரேல் இராணுவம்|Israel army prepares to enter Gaza|isreal Gaza war

காசாவுக்குள் நுழைய தயராகும் இஸ்ரேல் இராணுவம்|Israel army prepares to enter Gaza|isreal Gaza war
Spread the love


காசாவுக்குள் நுழைய தயராகும் இஸ்ரேல் இராணுவம்|Israel army prepares to enter Gaza|isreal Gaza war

காசாவுக்குள் நுழைய தயராகும் இஸ்ரேல் இராணுவம்,
கடல் ,தரை ,வான்வெளி தாக்குதலுக்கு தயாரான நிலையில் ,
களம் திறக்க பட்டுள்ளது ,Israel army prepares to enter Gaza|isreal Gaza war.

வீடியோ