காசாவில் இருந்து கடும் ரொக்கட் தாக்குதல்

காசாவில் இருந்து கடும் ரொக்கட் தாக்குதல்
Spread the love

காசாவில் இருந்து கடும் ரொக்கட் தாக்குதல்

காசாவில் இருந்து இஸ்ரேலிய நகரங்களை இலக்கு வைத்து ஹமாஸ் போராளிகள் அமைப்பினர் கடும் ரொக்கட் தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர்.


இந்த ரொக்கட் இஸ்ரேலியா ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் ஆக்கிரமித்து நிலை கொண்டுள்ள இஸ்ரேலிய குடியிருப்புக்களை தாக்கி வருகின்றன .

இதனால் அங்குள்ள இஸ்ரேலிய மக்கள் அசத்தில் அகதிகளாகி வருகின்றனர் .

வீடியோ