கப்பலோடு மூழ்கிய இஸ்ரேல் உளவாளிகள் அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல்

கப்பலோடு மூழ்கிய இஸ்ரேல் உளவாளிகள் அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல்
Spread the love

கப்பலோடு மூழ்கிய இஸ்ரேல் உளவாளிகள் அதிர்ச்சியில் இஸ்ரேல்,மூன்று நாட்டு உளவாளிகள் ஒரே கப்பலில் பயணித்தது என் ,வெளிவந்த மிக பெரும் தாக்குதல் சதியை குழப்பிய சம்பவம் .