கனடா யுத்த டாங்கிகள் உக்ரைன் வந்தடைந்தன

கனடா யுத்த டாங்கிகள் உக்ரைன் வந்தடைந்தன

கனடா யுத்த டாங்கிகள் உக்ரைன் வந்தடைந்தன

கனடா நாடு வ உக்ரைனுக்கு வழங்கிய Leopard 2 ரக யுத்த டாங்கிகள் வந்தடைந்துள்ளது .

மேற்கு போலந்து வழியாக இந்த டாங்கிகள் எடுத்து செல்ல
படுகின்ற காட்சிகள் வெளியாகி ,
உக்ரைன் வந்தடைந்து விட்டன என்பது ஆதார படுத்தின .

இதே போன்று ஜெர்மன் ,.மேலும் சில நாடுகள் அவசர ஆயுத உதவியாக
இந்த ஆயுதங்களை வழங்கியுள்ளன .

கனடா யுத்த டாங்கிகள் உக்ரைன் வந்தடைந்தன

உக்ரைன் கேர்சன் பகுதிக்கு பயணித்த ,
புட்டீன் அவர்கள், புதிய தாக்குதல்களை நடத்தும் நோக்குடன்
முன் கள தயாரிப்பில் நேரடியாக இறங்கியுள்ளார் .

விரைவில் உக்ரைன் முக்கிய பகுதிகளை இலக்கு வைத்து,
அதிரடி தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது .

இலைதுளிர் காலம் ஆரம்பிக்க பட்ட நிலையில் ,
புதிய வேக தாக்குதல்களை நடத்த ரஷ்ய ,
தயாராகி வருவதை இவை காண்பிக்கின்றன .