கனடாவில் முக்கிய நபரை போட்டு தள்ளிய இந்தியா|விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

கடும் ஏவுகணை தாக்குதல் |விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love


கனடாவில் முக்கிய நபரை போட்டு தள்ளிய இந்தியா|விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,கனடாவுக்குள் சீக்கிய இனத்தவர் ஒருவரை இந்திய உளவுத்துறை போட்டு தள்ளிய நிலையில் ,கனடாவுக்கு இந்தியாவுக்கும் இடையில் கடும் மோதல் வெடித்துள்ளது ,பறந்து வந்த விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,