கடும் ரொக்கட் தாக்குதல் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்|isreal Gaza war|

கடும் ரொக்கட் தாக்குதல் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்|isreal Gaza war|
Spread the love


கடும் ரொக்கட் தாக்குதல் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல்|isreal Gaza war|

கடும் ரொக்கட் தாக்குதல் பதட்டத்தில் இஸ்ரேல் ,
தரை வழியாக தாக்குதல் நடத்த தயாராகும்
ஈரான் ஆதரவு குழுக்கள் ,

வீடியோ