கடல் கொள்ளையர்களை சுற்றிவளைத்த ஈரான்

கடல் கொள்ளையர்களை சுற்றிவளைத்த ஈரான்
Spread the love


கடல் கொள்ளையர்களை சுற்றிவளைத்த ஈரான்

ஈரான் கடல் பகுதியில் நடமாடும் கடல் கொள்ளையர்களை ,
சுற்றிவளைத்து துரத்தும் ஈரான் இராணுவம் .அதிர்ச்சியில் எதிரி கப்பல்கள் ,