ஓபி எஸ் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறிய சீமான்|உலக செய்திகள்

ஓபி எஸ் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறிய சீமான்|உலக செய்திகள்

ஓபி எஸ் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறிய சீமான்|உலக செய்திகள்

உலக செய்திகள் |நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைவர் சீமான் அவர்கள் ,
முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஓபி எஸ் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று
தனது ஆறுதலை தெரிவித்தார் .

ஈரோடு தேர்தல் பரப்புரை முடித்து இரவு வேளை வீடு சென்று
தனது அன்பை வெளிக்காட்டினார் .

எதிரியாக இருந்தாலும் ,மனித பண்புடன் நடந்து கொள்ளு
என்பதை இந்த விடயம் எடுத்து காட்டுகிறது .

நாகரிக அரசியலுக்குள் சீமான் பயணிப்பதை
இவை எடுத்து காட்டுகின்றன .